Animal Fantasy – Gatunki Fantasy

Animal Fantasy – Gatunki Fantasy

Animal Fantasy jest bardzo spokrewniony z wcześniej opisanym przeze mnie gatunkiem Fairy Tale. Skracając opis do minimum, można powiedzieć, że Animal Fantasy to opowieści o zwierzętach najczęściej mówiących, które mają wiele ludzkich cech.

Korzenie gatunku

Najprawdopodobniej gatunek Animal Fantasy ma swoje korzenie w najgłębszej prehistorii. Sam Ezop jest postacią półmityczną, greckim niewolnikiem, który podobno żył około 600 roku pne. Zbiór baśni opublikowany w jego imieniu jest jednym z trwałych dzieł literatury światowej i ma odpowiedniki w zbiorach bajek z innych języków, na przykład indyjskich. Bardziej współczesnym przykładem natomiast jest amerykański pisarz Joel Harris i jego twórczość oparta głównie na czarnym folklorze amerykańskich niewolników.

Podział

Animal Fantasy można podzielić na dwa rodzaje…

Realistyczne

Realistyczne Animal Fantasy ma na celu przedstawienie zwierząt „takimi, jakie są”. Nie jest to jakoś specjalnie rozwinięty rodzaj tego gatunku. Nie da się ukryć, że trudno wpleść realizm do fantastyki. Są jednak tacy twórcy, którzy się tego podjęli. Niestety zazwyczaj nie kończyło to się pełnym sukcesem. Za przykład można tutaj podać Black Beauty autorstwa Anny Sewell z 1877 roku. Chociaż książka sama w sobie jest bardzo realistyczna, to jednak element fantazji jest widoczny. Autobiograficzny koń jest obdarzony ludzką świadomością i jest w stanie rozmawiać ze swoim towarzyszami.

Fantastyczne

Rodzaj fantastyczny charakteryzuje się tym, że wszystko, co jest niemożliwe, może się wydarzyć. Zwierzęta mogą mówić ludzkimi głosem, przemieniać się ze zwierząt w ludzi i odwrotnie, ubierać się jak ludzie i uczestniczyć w przeróżnych przygodach na równi z ludźmi.

Ewolucja gatunku

Bajki z gatunku Animal Fantasy takie jak np. „Brer Rabbit” i „Brer Fox”, to swego rodzaju forma okazania pogardy dla ludzi łamiących wszelkiego rodzaju normy moralności oraz okazujących kompletny brak poszanowania dla innego człowieka (niewolnictwo). Wykorzystywano postacie zwierzęce do odzwierciedlenia tej najgorszej wersji ludzkiej natury i ludzkich zachowań. Mówiące zwierzęta pojawiały się w ogromnej ilości literatury już od czasów Greków. Średniowieczni pisarze, z zamiłowaniem do alegorii najbardziej upodobali sobie przedstawianie zwierząt jako czarnych charakterów, chociaż zdarzały się takie opowieści, gdzie to człowieka uznawano za ten zły charakter a zwierze za ten dobry. Jednak zdarzało się to bardzo rzadko.

Arcydzieła Animal Fantasy

Za najwybitniejsze dzieła tego gatunku uważa się pierwszą i drugą część Jungle Book Rudyard Kipling z 1894 i 1895 roku. Nie można też pominąć wybitnego The Wind in the Willows Kenneth Graham. Oba te dzieła miały ogromny wpływ na rozwój fantastyki. The Jungle Book zasługujemy pojawienie się kolejnego rodzaju fantastyki opowiadającej o zdziczałych dzieciach. Tak więc The Jungle Book to inspiracja dla wielu artystów. The Jungle Book zainspirowało autorów do stworzenia dzieł takich jak Jungle Tales of Tarzan autorstwa Edgara Rice Burroughsa. Natomiast The Wind in the Willows została zsequalizowana. Przez późniejszych pisarzy fantasy, takich jak William Horwood, w książkach takich jak The Willows in Winter. Jednocześnie są to najczęściej ekranizowane dzieła, które doczekały się wielu wersji i wpłynęły na rozwój fantastyki w kinematografii.

Namarie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »