Regulamin

Regulamin Middle-Earth Geek

I. DEFINICJE

1. Regulamin – Niniejszy Regulamin jest Regulaminem Subskrypcji Middle-Earth Geek.

2. Wydawca – Osoba fizyczna Anna (Eldameldor) Mokos.

3. Subskrypcja – Zasubskrybowanie strony Middle-Earth Geek na facebook, dzięki której Użytkownik otrzymuje kod dostępu do materiałów PREMIUM udostępnianych na stronie.

4. Witryna – Publikowana przez Wydawcę, Witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Subskrypcji Middle-Earth Geek.

5. Użytkownik – Osoba korzystająca z Witryny.

6. Treści cyfrowe – Treści Cyfrowe rozpowszechniane przez Wydawcę za pośrednictwem Witryny obejmujące teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent.

7. Okres Subskrypcji – 28 dni.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Subskrypcja jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) przez Wydawcę na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą. Umowa jest zawierana za pośrednictwem platformy facebook – na zasadach wyznaczonych przez ową platformę.

2. W ramach Subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do treści cyfrowych PREMIUM.

3. Dostępność do Subskrypcji jest nieograniczona terytorialnie.

4. Usługa Subskrypcji Middle-Earth Geek jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

  • Zaakceptują Regulamin facebooka.
  • Zasubskrybują profil Middle-Earth Geek na facebook.
  • Dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe.

5. Usługa Subskrypcji Cyfrowej Middle-Earth Geek jest świadczona przez facebook.

Dane kontaktowe Wydawcy:

Adres e-mail: contact@middleearthgeek.pl

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącymi Subskrybentami.

Każdy Subskrybent ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ustalonych przez facebook.

IV. REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

Każdy Użytkownik ma prawo do nieodnawiania Subskrypcji po upływie 28 dni.

V. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO ARTYKUŁÓW  PREMIUM

1. Korzystanie z Witryny, w tym dostęp do płatnych sekcji Wydawcy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie usługodawcy, plików cookie innych firm.

3. Połączenie z siecią Internet.

4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7.

6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;

7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania artykułów PREMIUM, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Witryny. Na życzenie Użytkownika Regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

Translate »